ГоловнаБібліотекаЗахист дисертацій

Захист дисертацій

МАМЄДОВА Е.І.  -  АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

ХОМЕНКО С. О.  -  СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНЕ ПОЛІПШЕННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ М’ЯКОЇ ТА ТВЕРДОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Плотка В. В.  -  СЕЛЕКЦІЯ РАННЬОСТИГЛИХ ХОЛОДОСТІЙКИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА БАЗІ КРЕМЕНИСТИХ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ

Плотка В. В.  -  СЕЛЕКЦІЯ РАННЬОСТИГЛИХ ХОЛОДОСТІЙКИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА БАЗІ КРЕМЕНИСТИХ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ

Прядко Ю.М.  -  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Носов С.С.  -  ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Колісник О.М. -  СТІЙКІСТЬ САМОЗАПИЛЕНИХ ЛІНІЙ ТА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ДО ОСНОВНИХ ХВОРОБ ТА ШКІДНИКІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Рябченко Е.М. -  СТВОРЕННЯ САМОЗАПИЛЬНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ ПЛАЗМИ ЛАНКАСТЕР З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ГАПЛОЇДІЇ

Ноздріна Н.Л. -  УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ

Кириленко В.В. -  МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ, СТІЙКОГО ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ ДОВКІЛЛЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Вологдіна Г.Б. -  СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ І СОРТІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СОРТОЗРАЗКІВ БОЛГАРСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Федоренко М.В. -  СЕЛЕКЦІЯ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ НА СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ДЛЯ УМОВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Федоренко І.В. -  МІНЛИВІСТЬ МОРФО-БІОЛОГІЧНИХ ОЗНАК КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ І ВИДІЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЯРОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Балашова Г.С. -  НАУКОВІ ОСНОВИ НАСІННИЦТВА КАРТОПЛІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Гирка А.Д. -  АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОЗИМИХ ТА ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

Бондарь Т. М - СТВОРЕННЯ ТА ДОБІР ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ПЛАЗМИ АЙОДЕНТ ПРИ СЕЛЕКЦІЇ СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ І СЕРЕДНЬОПІЗНІХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

Кузьмич В.І. - УСПАДКУВАННЯ І МІНЛИВІСТЬ ОЗНАК ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОБОРІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СОЇ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ

Стюрко М.О. - ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СХОЖОСТІ НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ