ГоловнаБібліотека

Наукова бібліотека Інституту зернових культур НААНУ

Наукова бібліотека Інституту

Наукова бібліотека є необхідною складовою в науково-дослідних пошуках і була створена разом зі Всесоюзним науково-дослідним інститутом кукурудзяно -соргового господарства у 1930 році на базі матеріалів дослідних станцій та бібліотеки Харківського інституту зернового господарства. Основу її склала унікальна книжкова колекція дореволюційних довідкових видань літератури з біології та сільського господарства, що видавались протягом 1786-1916 рр., а це 2007 примірників.

На 01.01.2018 фонд бібліотеки нараховує 136617. примірників вітчизняної та зарубіжної наукової літератури з природничо-наукової тематики, документів та матеріалів по сільському господарству та суміжній тематиці. Згідно постанови Президії національної академії аграрних наук України від 22 грудня 2010 року Інститут зернового господарства Національної академії аграрних наук України перейменовано в Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України у зв’язку з приєднанням до нього Інституту тваринництва центральних районів Національної академії аграрних наук України тому бібліотека поповнилась книгами та періодикою відповідної тематики. У 2016 році наша установа сьомий раз за своє існування була перейменована і з 01 квітня 2016 року Державну установу Інститут сільського господарства степової зони Національної академії аграрних наук України перейменували в Державну установу Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України.

Наукова бібліотека Державної установи Інституту зернових культур НААНУ працює над виконанням головних завдань сучасної наукової бібліотеки – накопичення, опрацювання, зберігання, поширення інформації про науковий доробок вчених. Програми наукових досліджень нашої установи, що потребують бібліотечного супроводу на 2016 – 2020 рр наступні:

  • "Новітні системи землеробства і землекористування";
  • "Технології вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго";
  • "Захист рослин";
  • "Селекція зернових і зернобобових культур";
  • "Біотехнологія і генетика в рослинництві";
  • "Свинарство";
  • "Збереження генофонду порід";
  • "Аграрна економіка";
  • "Інноваційний розвиток".

Інформаційно-бібліографічне обслуговування здійснюється шляхом складання бібліографічних довідок та добірок відповідно до запитів читачів по темах основних напрямків досліджень Інституту. Протягом 2017 року двома підрозділами бібліотеки були обслужені 384 користувача. Із зареєстрованих 372 користувачів 165 осіб - наукові працівники та аспіранти, 133 – фахівці, 36 – студенти, 38 – інші категорії громадян.

Згідно журналу бібліотечної роботи бібліотеку відвідали 1763 читача, було видано 645 книг, 177 брошур, 2563 журналів, 812 газет та 301 примірник інших документів.

В режимі запит-відповідь було надано 1774 довідки, здійснено 990 комп’ютерних пошуків, визначено УДК для 86 наукових статей.

З 2017 року за наказом МОН України № 261 від 06. 03. 2015 та за рішенням Вченої ради ДУ Інституту зернових культур НААН ( протокол №5 від 04.04.2017 ) замість Бюлетня надалі буде видаватись науковий журнал "Зернові культури". Наша бібліотека подовжує укладені раніше договори про співпрацю та книгообмін з науковими бібліотеками сільськогосподарських установ. Цього року згідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.10.2012 р. № 1111 було розіслано наукового журналу Зернові культури Том 1, № 1. 2017 р. у кількості 55 примірників у 45 установ.

У співпраці з лабораторією координації наукових досліджень та інтелектуальної власності був підготовлений "Бібліографічний покажчик опублікованих праць наукових співробітників Інституту з анотаціями за 2016 рік", що містить 4 монографії 9 статей в журналах зарубіжних країн, 37 статей в наукових фахових журналах України, 53 статті співробітники Інституту опублікували в Бюлетені інституту сільського господарства степової зони НААН України, 84 статті було опубліковано в інших журналах за сільськогосподарською тематикою, 75 статей в матеріалах науково-практичних конференцій, 1 стаття в газеті, опубліковано 13 методик, рекомендацій та баз даних, 3 патенти, 10 свідоцтв про державну реєстрацію сортів рослин, 2 каталоги, 4 дисертації. Всього 295 назв з анотаціями.

Важливу роль у пропаганді вітчизняної і зарубіжної науки та виробництва відіграють тематичні виставки, виставки нових надходжень наукової літератури до фондів бібліотеки. Традиційним стало проведення таких інформаційних заходів, як дні інформації та дні спеціаліста.

Світовий досвід свідчить що добре налагоджена діяльність сільськогосподарських бібліотек є одним з основних чинників підвищення ефективності аграрної науки, сільськогосподарського виробництва і бізнесової діяльності.

Бібліотека ДУ Інституту зернових культур НААНУ працює у двох будівлях по вулиці В. Вернадського № 14 , та №29. По вулиці В. Вернадського, 14 знаходяться основні приміщення бібліотеки, що складають читальну залу площею 65 м2, кімнату для видачі літератури площею 20 м2, книгосховище 64 м2. Загальна площа основних приміщень складає 149 м2. Допоміжні приміщення знаходяться у підвалах будівель по вул. В. Вернадського №14 площею 62 м2 та № 29 – площею 133 м2.

Бібліотека має кабельний та Wi-Fi вихід до мережі Інтернет та два комп’ютери і принтер.