ГоловнаНовини

08 жовтня 2013

Ювілей Цикова Валентина Сергійовича
Ювілей Цикова Валентина Сергійовича
 

8 жовтня 2013 року видатному вченому в галузі рослинництва, доктору сільськогосподарських наук, професору, академіку НААН і РАСГН, заслуженому агроному України – Цикову Валентину Сергійовичу виповнюється 90 років.

Вся трудова діяльність Валентина Сергійовича пов’язана з інститутом:

з 1957 р. – заступник директора, а з 1962 р. – директор Ерастівської дослідної станції ВНДІ кукурудзи. В 1970-1975 рр. – завідувач відділу науково-технічної інформації ВНДІ кукурудзи. З 1975 р. до 1979 р. – заступник директора ВНДІ кукурудзи з наукової роботи, а з 1979 р. до 1992 р. – директор ВНДІ кукурудзи, генеральний директор науково-виробничого об'єднання з кукурудзи "Дніпро". В 1992-1994 рр. – директор Українського інституту кукурудзи. З 1994 р. до теперішнього часу – завідувач лабораторії науково-інформаційного забезпечення та інтелектуальної власності Інституту сільського господарства степової зони НААН.

Ювілей Цикова Валентина Сергійовича
 

Наукова робота В. С. Цикова була спрямована на теоретичне обґрунтування закономірностей функціонування агроценозів під впливом антропогенних і ґрунтово-кліматичних факторів. Під його керівництвом були розроблені нові моделі адаптивного рослинництва та інтегровані системи боротьби з бур'янами. Глибоке знання тенденцій світового та вітчизняного виробництва кукурудзи, творчий пошук нового, практичний досвід, пильна увага щодо вирішення конкретних наукових та виробничих проблем агропромислового комплексу сприяли розвитку нового наукового напрямку і склали технічну базу для впровадження у виробництво енерго-, ресурсощадних, ґрунтово-захисних технологій вирощування кукурудзи, покращення прийомів вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від ґрунтово-кліматичних умов і реакції біотипів на агротехнічні прийоми.

Багато зусиль витрачено Валентином Сергійовичем на впровадження новітніх розробок у виробництво, формування принципово нових зв'язків науки і практики, залучення інноваційних моделей в агрокомплекс і закладки базових елементів сучасного ринкового середовища в сфері пропаганди агрономічних знань. Завдяки активному впровадженню нових розробок Дніпропетровська область впродовж останніх десятиліть була лідером виробництва зерна кукурудзи.

Ювілей Цикова Валентина Сергійовича
 

Валентин Сергійович відомий організатор науки. Під його керівництвом на базі ВНДІ кукурудзи було створено науково-виробниче об'єднання по кукурудзі «Дніпро». До його складу входило 12 дослідних і селекційно-дослідних станцій, які були розміщені в Україні, Росії, Казахстані, Грузії. Головним завданням яких була розробка методів селекції гібридів кукурудзи для різних ґрунтово-кліматичних умов та розмноження насіння батьківських форм і високопродуктивних гібридів різних біологічних груп. За період його діяльності побудований селекційний комплекс у дослідному господарстві «Дніпро», 8 кукурудзообробних заводів, житлові будинки, промислові споруди та інші господарсько-цінні об’єкти, піонерський табір, реконструйований пансіонат для відпочинку трудового колективу. Створюючи матеріально-технічну базу науки В. С. Циков велику увагу приділяв підготовці і формуванню наукових кадрів. За період його діяльності на посаді директора в інституті підготовлено 6 докторів і понад 120 кандидатів наук. Створено систему впровадження наукових розробок, яка отримала широке визнання і була схвалена центральними органами влади, науковими організаціями та працівниками сільського господарства.

Валентином Сергійовичем створено наукову школу агротехнологів, яка налічує 3 докторів та 11 кандидатів сільськогосподарських наук.

Під керівництвом ювіляра на базі інституту вперше в країні був організований клуб кукурудзоводів ім. Героя Соціалістичної Праці, знаменитого кукурудзівника Марка Євстафійовича Озерного. Валентина Сергійовича обрано дійсним членом Національної академії аграрних наук України та Академії сільського господарства Росії. Протягом багатьох років він був головою координаційної ради з проблем вирощування кукурудзи в країні та членом Президії Української академії аграрних наук.

Ювілей Цикова Валентина Сергійовича
 

Циков В. С. тривалий час входив до складу редколегії журналів «Вісник сільськогосподарської науки» (Київ) і «Кукуруза и сорго» (Москва), а також був головним редактором «Бюлетеня ВНДІ кукурудзи». Нині він член редколегії «Бюлетеня Інституту сільського господарства степової зони НААН України» та журналу «Зберігання та переробка зерна» (Дніпропетровськ). Автор і співавтор книг: «Прогрессивная технология возделывания кукурузы» (Киев, 1984 г.), «Кукуруза на полях Днепропетровщины» (Днепропетровск, 1986 г.), «Интенсивная технология возделывания кукурузы» (Москва, 1989 г.), «Кукуруза, технология, гибриды, семена» (Днепропетровск, 2003 г.), «Система ведення сільського господарства Дніпропетровської області» (Дніпропетровськ, 2005 р.), «Захист зернових культур від бур’янів в Степу України» (Дніпропетровськ, 2012 р.) та інших, а також 12 свідоцтв та патентів на винаходи. Основні його наукові позиції викладені у 385 наукових працях.

Він активний громадський діяч, депутат обласної ради двох скликань -П’ятихатської та Жовтневої райрад. Голова ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці Інституту, а також член Президії ветеранів війни Жовтневого району. Член бюро відділення регіонального Центру наукового забезпечення УААН (2000-2010 рр.).

Багаторічна праця Валентина Сергійовича відмічена орденами: Леніна, Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора, Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня, За мужність і багатьма медалями; Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом»; Почесними знаками Міністерства аграрної політики України та Академії аграрних наук України. Валентин Сергійович заслужений агроном України, почесний громадянин П’ятихатського району та обраний президентом Дніпропетровського аграрного університету і почесним доктором Інституту землеробства.

Повернутися до списку