ГоловнаТехнологіїСтруктура відділуЛабораторія агробіологічних ресурсів озимих зернових культур

Лабораторія агробіологічних ресурсів озимих зернових культур

Завідувач — Солодушко Микола Миколайович,
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідуючий лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур

Основні наукові дослідження лабораторії:

 • на ряду з дослідженнями чинників життєдіяльності рослин, які впливають на перезимівлю, велика увага приділяється визначенню основних закономірностей водоспоживання озимої пшениці залежно від строків сівби, норм висіву, умов зволоження та мінерального живлення на різних етапах органогенезу. Важливе місце при цьому приділяється вивченню ефективності використання вологи рослинами озимої пшениці, висіяної після різних попередників;
 • виконується робота по координації науково-дослідними роботами в мережі Національної академії аграрних наук України в науково-методичних центрах Степу, Лісостепу і Полісся;
 • лабораторія технології вирощування озимих зернових культур є координатором державної науково-технічної програми «Зернові культури», яка передбачає виконання основних положень підпрограми «Розробити зональні системи виробництва високоякісного продовольчого і кормового зерна шляхом створення високопродуктивних сортів і гібридів зернових культур, їх прискореного розмноження та освоєння сучасних екологічно безпечних технологій вирощування»;
 • в мережі дослідних станцій Інституту зернових культур виконується серія оригінальних і глибоких експериментальних робіт, присвячених вивченню основ біології озимих культур. Серед них особливої уваги заслуговують дослідження кореневої системи рослин озимих, життєздатності насіння і проростків в умовах недостатнього зволоження, їх виживання і продуктивності рослин залежно від гідротермічних умов, а також вивчення процесів зерноутворення, посівних і врожайних якостей насіння;
 • проведено важливі дослідження з розробки зональних технологій вирощування озимих зернових колосових культур, які базуються на використанні елементів інтенсифікації виробництва;
 • розробляються і впроваджуються нові маловитратні, ресурсо-енергозберігаючі технології вирощування озимих зернових культур в Степу.
 • проводяться дослідження з розробки та вдосконалення різних за рівнем використання засобів хімізації та біологізації моделей технологій вирощування озимих зернових колосових культур: пшениці, ячменю, жита та тритикале, оскільки впровадження у виробництво нових високопродуктивних сортів цих культур та засобів їх захисту і біостімуляції потребує постійного вдосконалення;
 • здійснюється екологічне випробування нових і перспективних сортів озимих зернових колосових культур різних селекцентрів України, Росії та інших країн СНД. В дослідах, з новими сортами, вивчаються закономірності формування морозостійкості, зимостійкості та продуктивності рослин у різних за скоростиглістю сортів озимої пшениці;
 • з поширенням у виробництві нових, більш продуктивних сортів озимої пшениці різних екотипів, науковцями лабораторії проводяться глибокі дослідження, які розширили пізнання закономірностей прояву морозостійкості, зимостійкості та продуктивності різновікових рослин озимих культур. Дослідження нових високопродуктивних сортів озимих зернових культур здійснюються в стаціонарних та короткострокових дослідах в різних ґрунтово-кліматичних умовах степової зони. Зроблені висновки стали науковою основою сортової агротехніки у степовому регіоні;
 • вивчається дія і післядія найпоширеніших нетрадиційних попередників (стерньові, кукурудза, соняшник, капустяні культури, тощо) на продуктивність озимих зернових колосових культур, застосування нових форм органічних (солома) і мінеральних добрив, строки і способи внесення азоту (в обмежених, оптимальних і підвищених дозах), різних способів основного обробітку ґрунту (дисковий, поверхневий, мілкий, чизельний, полицевий і безполицевий), систем хімічного захисту рослин від шкідників, хвороб, бур'янів, вилягання, застосування штамів асоціативних азотфіксуючих бактерій і біостимуляторів росту, встановлення оптимальних норм висіву насіння і строків сівби.

Досягнення:

 • зроблено ряд теоретично обґрунтованих виробничо-важливих пропозицій щодо підвищення зимостійкості та врожайності озимої пшениці в зоні Степу;
 • удосконалено технології вирощування озимої пшениці, досліджено закономірності формування зимостійкості рослин залежно від строків сівби, норм висіву, попередників, доз внесення органічних та мінеральних добрив за різних гідротермічних умов осіннього періоду та сортового складу як на богарі, так і в умовах зрошення;
 • для знищення бур'янів в посівах озимих запропоновано і впроваджено у виробництво сумісне обприскування сечовиною та гербіцидами;
 • проведено глибокі дослідження по використанню ріст регулюючих речовин з метою підвищення стійкості рослин озимої пшениці проти вилягання, а також вперше у світовій практиці для підвищення зимостійкості і посухостійкості рослин пшениці шляхом заглиблення вузла кущення при напівсухій обробці насіння

Історична довідка

Масштабні дослідження з технології вирощування озимих зернових культур, в зв’язку з прийомами їх вирощування в агрокліматичних умовах Степу, розпочаті ще в довоєнні роки академіком А.І. Задонцевим. Під його керівництвом при участі В.І. Бондаренка і Г.Р. Пікуша, а також наукових працівників (М.М. Повзик, Ю.М. Лебедєв, О.Д. Артюх, Л.Ф. Демишев , В.В. Хмара, О.М. Климов, Б.Р. Виблов, A.B. Виблова, В.І. Бабіч) проведено фундаментальні агрофізіологічні дослідження з удосконалення технології вирощування озимої пшениці, досліджено закономірності формування зимостійкості рослин залежно від строків сівби, норм висіву, попередників, доз внесення органічних та мінеральних добрив за різних гідротермічних умов осіннього періоду та сортового складу як на богарі, так і в умовах зрошення.

Проведено глибокі дослідження по використанню ріст регулюючих речовин з метою підвищення стійкості рослин озимої пшениці проти вилягання, а також вперше у світовій практиці для підвищення зимостійкості і посухостійкості рослин пшениці шляхом заглиблення вузла кущення при напівсухій обробці насіння. Для знищення бур'янів в посівах озимих запропоновано і впроваджено у виробництво сумісне обприскування сечовиною та гербіцидами (М.І. Пихтін, А.Л. Грінченко, B.C. Ковтун, Г.М. Білоус, Ю.В. Бабіч, В.Д. Сахаров).