ГоловнаТехнологіїСтруктура відділуЛабораторія захисту рослин

Лабораторія захисту рослин

Завідувач — Судак Володимир Миколайович,
кандидат сільськогосподарських наук, завідуючий лабораторії захисту рослин.

Основні наукові дослідження лабораторії:

  • Наукове обґрунтування системи заходів управління чисельністю шкідників та розвитком хвороб в посівах пшениці озимої та кукурудзи;
  • Розробка методів контролю розвитку та шкодочинності шкідливих організмів у сучасних системах зберігання зерна та зернопродуктів;
  • Пошук шляхів підвищення фітоценотичної стійкості, збереження екологічної рівноваги агроценозів та зниження антропогенного тиску на орних землях в зоні Степу України.

Досягнення:

  • Розроблена інтегрована система захисту сільськогосподарських культур від бур'янів, хвороб та шкідників;
  • Вдосконалено заходи відновлення біотичного потенціалу агроценозів зернових культур. З’ясовано видовий склад бур'янів у посівах провідних культур Степу та їх індивідуальна чутливість до дії гербіцидів;
  • Досліджено методи контролю розвитку шкідливих організмів у сучасних системах зберігання зерна та зерно продуктів.

Історична довідка

Заснована при Синельниківській селекційно-дослідній (раніше Катеринославській) станції в 1912 р. відомим вченим-гербологом, доктором с.-г. наук, проф. І.Н. Шевельовим, який вперше провів фундаментальні дослідження з вивчення потенційної засміченості чорноземів Степу, розробив ефективні агротехнічні заходи захисту посівів від осоту рожевого, пирію повзучого, овсюга звичайного та інших найбільш шкодочинних бур’янів.

Розпочату роботу з вивчення забур’яненості посівів згодом продовжують, кандидат с.-г. наук І.П. Макодзеба (зав. лабораторією з 1951 по 1970 рр.), та учні створеної ним школи гербологів і агротехнологів ‒ академік НААНУ В.С. Циков, доктори с.-г. наук – М.Є.Воробйов, В.С.Підопригора, О.В.Фісюнов, Л.П.Матюха, М.С.Шевченко, Ю.І.Ткаліч; канд. наук – А.П.Бочарова, А.Г.Суліма, О.Г.Мордовець, І.Ф.Шамкій, Ю.В.Литвиненко, С.Й.Хейлик, М.А.Остапенко, В.Л.Матюха, О.М.Шевченко, В.М. Судак - завідуючий лабораторією; аспірант С.С. Семенов.