ГоловнаТехнологіїСтруктура відділуЛабораторія агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур

Лабораторія агробіологічних ресурсів ярих зернових і зернобобових культур

Завідувач — Анатолій Дмитрович Гирка,
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач лабораторії агробіологічних ресурсів ярих, зернових і зернобобових культур.

Основні наукові дослідження лабораторії:

  • вдосконалення існуючих та розробка нових агротехнологічних заходів, які б сприяли підвищенню рівня посухостійкості та термоадаптації рослин культур ярої групи до стресових умов довкілля з урахуванням морфобіологічних особливостей сортів, раціонального використання мінеральних добрив, інтегрованого захисту від бур’янів, шкідників і хвороб тощо. Сучасні дослідження сприятимуть суттєвому заощадженню матеріально-технічних ресурсів, зменшенню пестицидного навантаження на довкілля та забезпечать формування стабільних врожаїв високоякісного зерна ярих колосових і бобових культур у різні за метеорологічними умовами роки;
  • виконання і координація науково-технічної програми «Зернові культури» з питань вирощування ярих зернових колосових і бобових культур в зоні Степу;
  • надання допомоги виробництву з питань догляду за посівами ярих культур, а також налагодження міцних і довготривалих творчих взаємозв’язків у мережі наукових і загальноосвітніх установ та серед виробничників.

Досягнення:

  • розроблений диференційний підхід щодо вдосконалення технологічних заходів вирощування ярих: ячменю, пшениці, вівса, тритикале, гороху, нуту, чини, сої, сочевиці;
  • підготовлено зональні рекомендації з інтенсивних, ресурсозбережних та біологізованих технологій, для підприємств різного рівня ресурсного забезпечення;
  • встановлена тенденція щодо формування якості зерна сортів ярого ячменю пивоварного і кормового напрямків використання у посушливих умовах степового регіону;
  • визначені перспективні композиційні суміші борошна пшениці і тритикале, завдяки чому можна суттєво зменшити використання борошна вищих сортів пшениці без зниження смакових і поживних властивостей хлібобулочних виробів.

Історична довідка

Заснована в 1957 р. у складі Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи (м. Дніпропетровськ) для розробки та впровадження нових і удосконалення існуючих технологічних заходів вирощування ярих зернових, зернобобових, олійних і круп’яних культур. У 1958 р. її розділили на 2 окремі лабораторії: технології вирощування ярих зернових і зернобобових культур та технології вирощування олійних і круп’яних культур, останню з яких у 1997 р., у зв’язку із закриттям наукових досліджень по гречці і просу, було перейменовано в лабораторію технології вирощування олійних культур. У 2011 р. вищезгадані лабораторії були об’єднані в єдину лабораторію для вирішення актуальних нині питань з технології вирощування ярих зернових і олійних культур, а у 2012 р. перейменовано у лабораторію технології вирощування ярих зернових і зернобобових культур.

Великий внесок у становлення лабораторії та розробку теоретичних і практичних питань технології вирощування ярих зернових зернобобових і олійних культур здійснили відомі вчені-рослинники, доктори с.-г. наук – З.Б. Борисонік, І.Д. Ткаліч, А.Г. Мусатов та кандидати с.-г. наук – В.В. Турчин і Ю.Я. Сидоренко. Результатом плідної роботи цих вчених є значна кількість монографій, патентів, авторських свідоцтв, під їх чітким керівництвом захищено 5 докторських і 35 кандидатських дисертацій.