ГоловнаТехнологіїСтруктура відділуЛабораторія сівозмін та природоохоронних систем обробітку ґрунту

Лабораторія сівозмін та природоохоронних систем обробітку ґрунту

Завідувач — Десятник Лідія Модестівна,
кандидат сільськогосподарських наук.

Основні наукові дослідження відділу:

Вирішення проблем, пов’язаних із створенням захисних та водовбирних систем пролонгованої дії на основі суцільного мульчування і біологічного розущільнення ґрунту, освоєнням ефективних способів утримання раннього пару, визначенням місця і періодичності застосування нульового обробітку в сівозміні, оцінкою придатності ґрунтів та культур до прямого посіву.

Досягнення:

  • вивчено стокорегулюючу дію і протиерозійну ефективність сільськогосподарських культур і агрофонів на землях різних еколого-технологічних груп. Запропоновано виробництву ефективні способи регулювання стоку води в сівозмінах і в системі контурного землеробства, засновані на принципах вузькосмугового чизелювання і деблокуючого обробітку ґрунту;
  • науково обґрунтовано можливість тривалого застосування в умовах Степу безполицевого обробітку ґрунту, місце, періодичність і технологію щілювання на схилових землях, перспективність двохфазного та нульового обробітку чистого пару;
  • розроблено спосіб безполицевого сепаруючого обробітку на основі використання пара-плугів ПРПВ-5-50 та стояків ПРН-31000;
  • проведено вивчення ефективності консервуючого (чизельного) обробітку під кукурудзу, який повністю регулює стік талої води;
  • вивчено ефективність ґрунтозахисного обробітку на основі використання діагональних розпушувачів, щілинорізів і чизелів нового покоління та рекомендовані технології вирощування ярого ячменю, гороху, соняшнику на схилових землях;
  • розроблено прийоми підвищення родючості і продуктивності чорноземів Степу шляхом застосування комбінованого обробітку, оптимізації використання добрив та рослинних решток у короткоротаційних сівозмінах;
  • за результатами досліджень видані 2 монографії: «Обробіток ґрунту в системі інтенсивного землеробства» під ред. В.М. Крутя, «Грунтозахисна система землеробства» (автор І.А. Пабат) та опубліковано більше 300 наукових статей, ряд рекомендацій, отримано 10 свідоцтв на винаходи.

Історична довідка

Дослідження по обробітку ґрунту були розпочаті в 1946 р. на Ерастівській дослідній станції (І.А. Макодзеба, В.І. Яницький, Г.М. Чикалікі), а з 1964 р. їх почали проводити в Дослідному господарстві “Дніпро” Інституту і велись вони під керівництвом кандидата с-г. наук М.П. Спінула.

З 1972 по 1982 рр. лабораторію очолював В.М.Круть, д-р с-г наук, проф., академік УААН. В 1984-2004 рр. науковими дослідженнями керував д-р с.-г. наук, проф., чл.-кор. УААН І.А Пабат, а в 2005-2009 рр. кандидат с.-г. наук А.Г. Горобець.

В лабораторії в різний час працювали і працюють: О.А. Чернявський, І.Я. Федан, М.Ф. Бенедичук, В.В. Корешков, С.С. Ярошенко, М.М. Рашко, М.С. Буданцев, Д.Е. Убірія, А.Г. Горобець, А.І. Горбатенко, О.І. Цилюрик.