ГоловнаТехнологіїСтруктура відділівШевченко М. С. - голова відділу землеробства

Завідувач — Шевченко Михайло Семенович,
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу землеробства.

РЕЗЮМЕ

Дата народження 18 жовтня 1954 р.
Освіта ВНЗ: Дніпропетровський сільськогосподарський інститут

Рік закінчення: 1977

Спеціальність: «агрономія»

Кваліфікація за дипломом: «вчений агроном»
Науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) Шифр і назва спеціальності:
06.01.01 - «загальне землеробство»

Рік присудження: 1985

Тема дисертації: «Борьба с сорняками при индустриальной почвозащитной технологии возделывания кукурузы в Степи Украины».
Науковий ступінь доктора наук Шифр і назва спеціальності:
06.01.01 - «загальне землеробство»

Рік присудження: 2007

Тема дисертації: «Наукове обґрунтування способів регулювання шкодо чинності бур’янів в агроценозах зернових і олійних культур степової зони України».
Вчене звання (доцент, с.н.с., професор) професор з 20.02.2017

Назва спеціальності: 06.01.01 - «загальне землеробство»
Напрями наукових досліджень: Розробка систем землеробства на основі коротко-ротаційних сівозмін, протиерозійних способів обробітку грунту та регулювання родючості грунтів.
Загальна кількість наукових праць Понад 250
Контактна інформація: e-mail: pic40@ukr.net