ГоловнаСелекція і насінництвоСтруктура відділівЛабораторія економічних та маркетингових досліджень

Лабораторія економічних та маркетингових досліджень

Завідувач — Кулик Іван Олександрович кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії маркетингових досліджень.

Основні наукові дослідження лабораторії:

Науково-дослідна робота лабораторії пов’язана з виконанням ПНД "Інноваційний розвиток", яка включає:

  • пошук шляхів інноваційної перебудови наукових установ аграрного профілю за ринковими принципами;
  • створення науково-методологічних засад інноваційного розвитку аграрної науки;
  • забезпечення підвищення інноваційного потенціалу та інтеграції аграрної науки в інноваційно-інвестиційно активні сегменти наукоємного аграрного ринку.

Досягнення:

  • розробка науково-організаційних підходів, ринково-орієнтованого дослідницького і науково-практичного інструментарію з випуску, випробовування, експериментального виробництва і розповсюдження інноваційних технологій і продукції в агропромислове виробництво регіону;
  • розробка методологічних підходів та оптимальної моделі створення трансферу інновацій в умовах Дніпропетровської області;
  • створення наукових засад і організаційного інструментарію щодо випробування та впровадження в агропромислове виробництво інновацій та науково-консультаційного супроводження їх трансферу в умовах Дніпропетровського регіону;
  • розробка науково-методичної моделі підвищення конкурентоспроможності зернобобових нішевих культур та їх комерціалізації.

Історична довідка:

Лабораторія заснована у 2005 р. Основними завданнями лабораторії є адаптування діяльності Інституту та мережі його дослідних станцій до ринкових умов, розробка методологічних засад та науково-методичних підходів капіталізації та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, створення інтелектуальної продукції та методичних підходів маркетингу інновацій, трансфер інновацій на високоприбуткові сегменти внутрішнього і зовнішнього ринку, проведення маркетингових досліджень інфраструктури ринку наукової продукції, пропозицій і попиту на об’єкти інтелектуальної власності, платоспроможних сегментів ринку наукової продукції та перспективних напрямів наукових досліджень, результати яких мають комерційну спрямованість.

Співробітники лабораторії – кандидати с.-г. наук І. О. Кулик та А. С. Бондаренко; О. В. Бондаренко, Ю. Г. Лагутіна, Р. Р. Брагінець, встановлюють зв’язки із споживачами, надають консультації і наукове супроводження запропонованих розробок, розробляють заходи з підвищення ефективності мережі збуту, в тому числі за допомогою сайту Інституту; приймають активну участь у виставках-ярмарках, інших рекламних заходах. Крім того, аналізують канали реалізації наукової продукції Інституту, проводять маркетингові дослідження конкурентоспроможності інноваційної продукції порівняно з вітчизняними і зарубіжними аналогами, укладають ліцензійні договори та забезпечують реалізацію продукції з зазначеними сортовими показниками якості.