ГоловнаСелекція і насінництвоСтруктура відділуЛабораторія біотехнології, фізіології та методів селекції

Лабораторія біотехнології, фізіології та методів селекції

Завідувач

Фото 1 Сатарова Тетяна Миколаївна, д.б.н., проф., зав.лаб.

Завідувач — Сатарова Тетяна Миколаївна доктор біологічних наук, професор.

Основні напрямки наукових досліджень лабораторії:

 • біотехнологічне забезпечення селекційного процесу кукурудзи за допомогою отримання гаплоїдів та подвоєних гаплоїдних ліній;
 • дослідження з молекулярно-біологічної оцінки вихідного та елітного селекційного матеріалу кукурудзи і сорго за маркерами однонуклеотидного поліморфізму (SNP-маркери) та мікросателітними маркерами (SSR-маркери);
 • науково-дослідні роботи з генетичної трансформації з використанням калусних тканин вітчизняних ліній і гібридів кукурудзи;
 • дослідження з клітинної селекції in vitro на стійкість до різних абіотичних факторів, отримання сомаклонів кукурудзи.

Досягнення:

 • вивчено характер проліферації та регенерації in vitro інтактної та генетично трансформованої калусної тканини різних генотипів кукурудзи за дії селективних факторів з урахуванням методичних особливостей досліджень з біолістичної та Agrobacterium-опосередкованої трансформації з використанням конструкцій зі сторонніми генами bar, ntpII, uidA та gfp. Виявлено фактори, які впливають на успішність трансформації та відборів трансформаційних подій в умовах in vitro та in vivo;
 • фундаментальні дослідження з розробки теоретичних основ культивування калусних тканин та досліджень з генетичної інженерії кукурудзи дозволили розробити біотехнологію калусогенезу та регенерації рослин в культурі in vitro для основних типів зародкової плазми зубоподібної, кременистої, цукрової та розлусної кукурудзи, біотехнологію отримання генотипів кукурудзи, стійких до стресових абіотичних факторів зони Степу та біотехнологію отримання генетично модифікованих вітчизняних генотипів кукурудзи, стійких до гербіцидного навантаження;
 • розроблена та з успіхом застосовується в селекційних програмах технологія прискореного отримання подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи на основі матроклінної гаплоїдії та генетичного маркірування, яка дозволяє скоротити процес створення гомозиготної лінії кукурудзи з 5–7 років до 1–2 років, що значно інтенсифікує селекційний процес. Отримані гомозиготні подвоєно гаплоїдні лінії передаються до відділу селекції ДУ ІЗК НААН для включення в селекційні програми;
 • вперше в Україні були отримані рослини-регенеранти андрогенетичного походження. Розроблена технологія отримання андрогенних гаплоїдів іп vitrо в культурі пиляків, яка дозволяє одержувати гаплоїдні структури для генетичної трансформації та селекційного процесу;
 • модифіковано ряд класичних методів оцінки споживчих властивостей селекційного матеріалу кукурудзи, також вивчено фізіологічні аспекти підвищення ефективності добору вихідного селекційного матеріалу на стійкість до стресових умов;
 • створено каталог SNP-паспортів 270 ліній кукурудзи української селекції для паспортизації, ідентифікації та реєстрації ліній кукурудзи, для підбору батьківських компонентів простих та сестринських гібридів, а також для моніторингу процесу переведення ліній кукурудзи на стерильну основу та створення аналогів-відновників;
 • результати фундаментальних досліджень з біотехнології та фізіології кукурудзи опубліковано у більш ніж 200 друкованих працях в Україні та закордоном. Опубліковано монографію «Кукуруза: биотехнологические и селекционные аспекты гаплоидии» (автори Т. М. Сатарова, В. Ю. Черчель, А. В. Черенков), за яку було присуджено премію Національної академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці», та навчальний посібник «Біотехнологія рослин» (автори Т. М. Сатарова, О. Є. Абраімова, А. І. Вінніков, А. В. Черенков). Співробітники лабораторії є співавторами 9 гібридів кукурудзи та 1 авторського свідоцтва і 5 патентів на корисну модель.

Фото 2 Абраімова Ольга Євгенівна, к.б.н., с.н.с.

Фото 3 Гончаров Юрій Олександрович, аспірант

Фото 4 Борисова Вікторія Вікторівна, к.с.-г.н., н.с.

Фото 5 Деркач Катерина Вікторівна, н.с.

Фото 6 Псьолова Анна Олексіївна, аспірант