ГоловнаСелекція і насінництвоСтруктура відділуЛабораторія методів збереження та стандартизації зерна

Лабораторія методів збереження та стандартизації зерна

Завідувач — Кирпа Микола Якович доктор сільськогосподарських наук.

За роки існування лабораторії підготовлено 12 кандидатів і 1 доктор наук, видано більш як 10 книг-монографій, опубліковано понад 500 статей, одержано 14 авторських свідоцтв, патентів.

Основні наукові дослідження відділу:

 • вирішення важливих науково-практичних проблем в галузі післязбиральної обробки і зберігання врожаю сільськогосподарських культур, передусім кукурудзи;
 • розробка способів підвищення якості насіння і створення нових стандартів;
 • дослідження і розробка технологій, процесів, технічних засобів, методів, регламентів, спрямованих на обробку і збереження врожаю зерна, підвищення його якості, скорочення енерговитрат;
 • розробляються моделі оптимізації технологічних процесів, які знижують витрату енергоматеріалів на 20-30%, підвищують продуктивність сушарок на 18-25%;
 • вивчаються нові способи очищення, сортування і калібрування, хімічної передпосівної обробки, спрямовані на покращення посівних і врожайних властивостей насіння;
 • виконуються роботи по проектуванню і модернізації матеріально-технічної бази;
 • розробка державних національних стандартів, максимально гармонізованих зі світовими і європейськими нормами

Досягнення:

 • розроблено основи теорії і практики сушіння зерна кукурудзи, створено перші універсальні сушарки;
 • розроблено методи підвищення якості насіння кукурудзи, створено ряд стандартів на зернову продукцію;
 • розроблено промислові технології післязбиральної обробки і сушіння насіння різних форм кукурудзи;
 • розроблена і впроваджується технологія зберігання насіння страхових, резервних фондів та генетичних ресурсів;
 • широке впровадження отримала енергоощадна технологія консервування кукурудзи у вологому стані;
 • розроблено агровимоги і технологічні схеми кукурудзообробних заводів потужністю 250, 500, 1000, 5000, 10000 т насіння, проекти механізованих ліній, зернообробних пунктів, зерносховищ;
 • створено нові камерні сушарки для кукурудзи, які збудовані у багатьох господарствах України, Росії, Білорусі;
 • створено ряд стандартів — ДСТУ на зернову продукцію та методи визначення її якості, які застосовуються у процесі сертифікації сільськогосподарських культур.