ГоловнаНовини

02 серпня 2021

Захист дисертації

У Державній установі Інститут зернових культур НААН, 30 липня, у рамках експерименту згідно «Тимчасового порядку присудження ступеню доктора філософії» на базі спеціалізованої вченої ради ДФ 08.353.002 відбувся захист дисертаційної роботи Астахової Яніни Владиславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія за темою «Формування врожайності та якості зерна пшениці озимої під впливом строків сівби та удобрення в Північному Степу», а також у спеціалізованій вченій раді ДФ 08.353.004 – захист дисертаційної роботи Друмової Олени Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія за темою «Оптимізація технологічних прийомів підвищення урожайності та якості зерна пшениці озимої в Північному Степу». Колектив інституту Вітає здобувачів та їхнього наукового керівника Гасанову Ірину Іванівну з успішним захистом наукових положень дисертацій, зичить стрімкого затвердження рішення спеціалізованої вченої ради у МОНі та подальших успіхів у науці.

Повернутися до списку