ГоловнаНовини

06 липня 2021

Захист дисертації

У Державній установі Інститут зернових культур НААН у спеціалізованій вченій раді ДФ 08.353.003 під головуванням д.с.-г.н., професора Гирки Анатолія Дмитровича, що створена для проведення разового захисту дисертації Завалипіч Наталі Олександрівни за темою «ФОРМУВАННЯ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія, успішно відбувся захист. Вітаємо здобувача і його керівника Черенкова Анатолія Васильовича з добрим захистом наукових положень роботи та зичимо наступних успіхів у науці та освіті.

Повернутися до списку