ГоловнаНовини

06 липня 2021

Захист дисертації

У Державній установі Інститут зернових культур НААН у спеціалізованій вченій раді ДФ 08.353.001 під головуванням д.с.-г.н., професора Дзюбецького Бориса Володимировича, що створена для проведення разового захисту дисертації Ковальова Дениса Володимировича за темою «ПОФРАКЦІЙНЕ СЕПАРУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ НАСІННЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 – Агрономія, успішно відбувся захист. Вітаємо здобувача і його керівника Кирпу Миколу Яковича з добрим представленням роботи і з почином в інституті процедур згідно з нового порядку захисту наукового ступеню доктора філософії.

Повернутися до списку