ГоловнаНовини

24 грудня 2020

Наукова робота

Вашій увазі представлена наукова робота, що вийшла в світ «Вихідний матеріал зародкової плазми Ланкастер у селекції і біотехнології кукурудзи». Київ : Аграрна наука, 2020. 352 с. з ілюстр. DOI: org/10.31073/978-966-540- 500-9

У монографії представлено результати селекційних та біотехнологічних досліджень одного з типів зародкової плазми кукурудзи – плазми Ланкастер у порівнянні із іншими поширеними типами. Проте, авторський колектив висловлює сподівання, що в майбутніх дослідженнях глибокому аналізу і узагальненню з точки зору структури та особливостей геному, чутливості до новітніх біотехнологічних підходів маніпулювання генами та геномами, моніторингу і скринінгу сприятливих генотипів будуть піддані і інші поширені нині в селекційній практиці типи зародкової плазми кукурудзи. Плідним такий аналіз видається і для окремих місцевих і селекційних популяцій, старовинних сортів, що збереглися у початковому вигляді, для порівняння напрацювань різних сучасних селекційних центрів тощо. Це дозволить запровадити у процес створення високопродуктивних генотипів кукурудзи сучасні селекційні технології, що зможуть використовувати все генетичне різноманіття цього виду для створення високоврожайних, із заданими споживчими і технологічними властивостями, висококонкурентних ліній і гібридів.

Можливість всебічно аналізувати геном кукурудзи, як і інших культур, а також проводити маніпуляції для його спрямованої зміни, добір сприятливих алелів генів за допомогою молекулярних маркерів, що забезпечується біотехнологічними методами, – лише початок переведення традиційної селекції на якісно новий рівень аналізу вихідного селекційного матеріалу і цілеспрямованого добору батьківських пар для гібридизації. Для кукурудзи, яка є монотипним родом, але має безліч створених за період культивування селекційних ресурсів, всебічне упорядкування і аналіз саме таких внутрішньовидових угрупувань як типи зародкової плазми відкриває перспективи систематизації генетичних ресурсів цієї культури для свідомого використання в селекційних програмах.

Повернутися до списку