ГоловнаПро ІнститутНаукові дослідження

Програми наукових досліджень, виконавцем яких є Державна установа Інститут зернових культур НААН України

ПНД 02 «Новітні системи землеробства і землекористування»

Розробити наукові основи сталого розвитку систем землеробства і землекористування в умовах зміни клімату

Підпрограма 02 Новітні системи землеробства зони Степу

Головна організація з виконання ПНД – ДУ Інститут зернових культур

ПНД 14 «Технології вирощування зернових культур. Селекція кукурудзи і сорго»

Розробити агроекологічний комплекс підвищення продуктивності зернових культур на основі новітніх досягнень у селекції та ресурсно-адаптивних моделей технологій для різних сільськогосподарських зон

Підпрограма 01. Наукові основи створення вихідного матеріалу та високопродуктивних гібридів кукурудзи і сорго з високими адаптивними характеристиками (Селекція і насінництво кукурудзи і сорго)

Підпрограма 02. Розробити теоретичні основи зональної адаптації сортових біоресурсів кукурудзи та сорго, а також засоби інноваційно-технологічного регулювання екологічними режимами і формування оптимізованих агроценозів, які забезпечать максимальну реалізацію генетичного потенціалу культур (Технологія вирощування кукурудзи і сорго)

Підпрограма 03. Розробити теоретичні основи та енергозберігаючі технології вирощування зернових і зернобобових культур шляхом оптимізації механізмів адаптації сортів і технологічних факторів в зоні Степу (Технології вирощування зернових культур в зоні Степу)

Головна організація з виконання ПНД – ДУ Інститут зернових культур

ПНД 12 «Захист рослин»

Наукові основи сучасних технологій прогнозу і управління фітосанітарним станом агроценозів

Підпрограма 02. Закономірності формування шкідливого ентомокомплексу та наукові основи контролю шкідників в агроценозах («Ентомологія»)

Головна організація з виконання ПНД – Інститут захисту рослин

ПНД 13. «Селекція зернових і зернобобових культур»

Удосконалити методологію селекційного процесу зернових, зернобобових культур і на цій основі створити й передати на державне випробування якісно нові сорти з комплексом необхідних господарсько цінних ознак, пристосовані до вирощування в різних регіонах України і за різними агротехнологіями, запропонувати наукові основи їх ефективного насінництва

Головна організація з виконання ПНД – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

ПНД 23 «Біотехнологія і генетика в рослинництві»

Генетичні засади якісних та кількісних господарсько-цінних ознак, розробка сучасних біотехнологій створення та оцінки вихідного матеріалу і підвищення ефективності методів поліпшення генотипів рослин

Головна організація з виконання ПНД – Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

ПНД 30 «Свинарство»

Інноваційні технології племінного, промислового та органічного виробництва продукції свинарства

Підпрограма 1. Розробити сучасні системи селекції і гібридизації з використанням молекулярно-генетичних методів

Головна організація з виконання ПНД – Інститут свинарства і агропромислового виробництва

ПНД 37 «Збереження генофонду порід»

Система роботи в популяціях і збереження біологічного різноманіття генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин

Головна організація з виконання ПНД – Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця

ПНД 40 «Аграрна економіка»

Теоретико-методологічне забезпечення економічного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій

Підпрограма 02 Теоретико-методологічні засади забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва та розвитку земельних відносин в умовах формування ринкового обігу земель в Україні та регіонах

Головна організація з виконання ПНД – ННЦ «Інститут аграрної економіки»

ПНД 44. «Інноваційний розвиток»

Наукові основи ефективного функціонування та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки в конкурентних умовах міжнародної інтеграції

Підпрограма 44.00.02 Наукове обґрунтування методологічної, методичної та організаційної бази інноваційного провайдингу трансферу технологій із залученням інвестицій в системі інтегрованих агротехнобізнесформувань

Головна організація з виконання ПНД – ЗАТ «Інститут інноваційного провайдингу»