ГоловнаОсвітній процесІндивідуальна освітня траєкторіяТематика дисертаційних досліджень здобувачів ступеню доктора філософії зі спеціальності - 201 – Агрономія

Тематика дисертаційних досліджень здобувачів ступеню доктора філософії зі спеціальності - 201 – Агрономія

  1. Дослідження теоретичних і практичних проблем найраціональнішого використання орних земель, агроландшафтів, розробки фізичних, хімічних, біологічнихі та механічних методів й прийомів підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур, стабільності агроекосистем.
  2. Вивчення особливостей реакції нових сортів, гібридів культурних рослин на дію біотичних, абіотичних та антропогенних факторів середовища.
  3. Розробка сортових технологій вирощування стабільно високих урожаїв якісної продукції на засадах інтенсифікації, енергоощадження й екологічної безпеки.
  4. Дослідження та розроблення, спрямовані на розв'язання теоретичних і практичних проблем підвищення продуктивності культурних рослин, якості й екологічної чистоти продукції.
  5. Вивчення теоретичних та практичних питань захисту рослин від шкідливих організмів та регулювання їх чисельності в сівозмінах.
  6. Розробка методів створення вихідного матеріалу, сортів і гібридів польових, сільськогосподарських рослин, а також методів їх відтворення та технологій виробництва насіння.
  7. Дослідження з питань реалізації генетичного потенціалу продуктивності рослин, створення та розмноження вихідних, форм, сортів і гібридів стійких проти біотичних та абіотичних стресових чинників середовища, придатних для вирощування за інтенсивними технологіями.
  8. Вивчення продуктивних властивостей і посівних якостей насіння залежно від генетичних та умов навколишнього середовища.
  9. Розробка та впровадження методів одержання біологічних об’єктів із новими цінними властивостями.
  10. Дослідження з підвищення ефективності селекційного процесу у рослин за рахунок використання клітинної та генетичної інженерії, молекулярно-генетичної оцінки селекційного матеріалу.