ГоловнаАспірантураВимоги до оформлення дисертаціїОпублікування результатів дисертацій


Опублікування результатів дисертацій

Вимоги до опублікування результатів дисертацій для
отримання наукових ступенів доктора наук (D.Sc.) та доктора філософії (Ph.D)
Для здобувачів підготовка яких започаткована до 06.09.2014 р. Наказ МОН
17.10.2012
№ 1112
D.Sc. Ph.D
Не менше 20 публікацій у фахових (зокрема електронних) виданнях України та інших держав:
 • - з них не менше 4 публікацій в інших державах фахових або прирівняних до них українських;
 • - не більше 5 в електронних виданнях;
 • - замість 3 статей можна 3 патенти, авторські свідоцтва що пройшли кваліфікаційну експертизу.
Не менше 5 публікацій у наукових фахових (зокрема електронних) виданнях України та інших держав:
 • - зокрема не менше 1 статті у виданнях інших держав, фахових або прирівняних до них українських, які включені до міжнародних наукометричних баз;
 • - 1 стаття може бути в електронному фаховому виданні.
Для здобувачів підготовка яких започаткована після 06.09.2014 р. до 01.09.2016 р. Наказ МОН
23.09.2019
№ 1220
Не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) виданнях:
 • - статті у фахових виданнях України;
 • - статті у наукових виданнях інших держав з напрямку дисертації, до таких публікацій відносяться і видання України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
 • - не більше ніж 2 патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • - не більш ніж 2 монографії (розділи у колективних монографіях);
 • - наукова публікація у перших двох квартилях (Q1, Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports прирівнюються = 3 публікаціям;
 • - у виданні, віднесеному до Q3 = до 2 публікацій;
 • - мінімальна кількість публікацій повинна бути не менше 10;
 • - за наявності не менше 10 статей виданих у (Q1, Q2) захист може відбуватися у формі доповіді.
Не менше ніж 3 наукових публікації:
 • - щонайменше 1 публікація у періодичних виданнях інших держав що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), або Європейського союзу (ЄС) за напрямом дисертації;
 • - статті у фахових виданнях України (або монографія, розділ монографії);
 • - наукова публікація. віднесена до 1-3 квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports прирівнюється = 2 публікаціям.
Для здобувачів підготовка яких започаткована після 01.09.2016 р з 1 вересня
2020 р
Не менше ніж 3 наукових публікації:
 • - щонайменше 1 публікація у періодичних виданнях інших держав що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), або Європейського союзу (ЄС) за напрямом дисертації;
 • - статті у фахових виданнях України (або монографія, розділ монографії);
 • - наукова публікація. віднесена до 1-3 квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Repots прирівнюється = 2 публікаціям.
З 1 вересня
2021 р
Не менше 20 публікацій:
 • - статті у фахових виданнях України;
 • - статті у наукових виданнях інших держав з напрямку дисертації;
 • - не менш ніж 3 статті щонайменше у 2 різних періодичних виданнях, включених до категорії А переліку фахових видань України, або у закордонних, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus;
 • - не більше ніж 2 патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • - не більш ніж 2 монографії (розділи у колективних монографіях). наукова публікація у перших двох квартилях (Q1, Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports прирівнюються = 3 публікаціям;
 • - у виданні, віднесеному до Q3 = до 2 публікацій;
 • - мінімальна кількість публікацій повинна бути не менше 10;
 • - за наявності не менше 10 статей виданих у (Q1, Q2) захист може відбуватися у формі доповіді.
З 1 вересня
2021 р
Не менше 20 публікацій:
 • - статті у фахових виданнях України;
 • - статті у наукових виданнях інших держав з напрямку дисертації;
 • - не менш ніж 5 статей щонайменше у 2 різних періодичних виданнях, включених до категорії А переліку фахових видань України, або у закордонних, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus;
 • - не більше ніж 2 патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • - не більш ніж 2 монографії (розділи у колективних монографіях). наукова публікація у перших двох квартилях (Q1, Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports прирівнюються = 3 публікаціям;
 • - у виданні, віднесеному до Q3 = до 2 публікацій;
 • - мінімальна кількість публікацій повинна бути не менше 10;
 • - за наявності не менше 10 статей виданих у (Q1, Q2) захист може відбуватися у формі доповіді.
Країни Європейського Союзу Країни-члени ОЕСР
(Організація економічного співробітництва та розвитку)
 1. Австрія
 2. Бельгія
 3. Болгарія
 4. Кіпр
 5. Чехія
 6. Данія
 7. Естонія
 8. Фінляндія
 9. Франція
 10. Німеччина
 11. Греція
 12. Угорщина
 13. Ірландія
 14. Італія
 15. Латвія
 16. Литва
 17. Люксембург
 18. Мальта
 19. Нідерланди
 20. Польща
 21. Португалія
 22. Румунія
 23. Словаччина
 24. Словенія
 25. Іспанія
 26. Швеція
 27. Велика Британія (до 01.02.2020)
 1. Австрія
 2. Бельгія
 3. Велика Британія
 4. Греція
 5. Данія
 6. Ірландія
 7. Ісландія
 8. Іспанія
 9. Італія
 10. Канада
 11. Люксембург
 12. Нідерланди
 13. Німеччина
 14. Норвегія
 15. Португалія
 16. США
 17. Туреччина
 18. Франція
 19. Швейцарія
 20. Швеція
 21. Японія
 22. Фінляндія
 23. Австралія
 24. Нова Зеландія
 25. Мексика
 26. Чехія
 27. Південна Корея
 28. Угорщина
 29. Польща
 30. Словаччина
 31. Чилі
 32. Словенія
 33. Ізраїль
 34. Естонія
 35. Латвія