ГоловнаЛабораторія тваринництваСклад лабораторіїЗельдін Валерій Феліксович

Зельдін Валерій Феліксович

Зельдін Валерій Феліксович, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник.

РЕЗЮМЕ

Дата народження – 20 січня 1961 року

Освіта – вища (Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, 1984 р.)

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «Селекційна оцінка зв’язку відтворювальних якостей свиней різних генотипів з відгодівельними і м’ясними якостями».

Напрями наукових досліджень:

 • дослідження кореляційних зв’язків між ознаками продуктивності свтней свиней різних генотипів;
 • дослідження показників росту, розвитку, відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней різних генотипів, оцінених за ДНК – маркерами;
 • удосконалення, розробка та впровадження інноваційних методів оцінки племінної цінності свиней різних генотипів.
Контактна інформація: izkzoo3337@gmail.com

Основні наукові публікації:

 1. Зельдин В.Ф. Беконное или мясо-сальное направление производства свинины/ В.Ф.Зельдин // Тваринництво України. – 2009. - №2 – С. 4-6.
 2. Зєльдін В.Ф. Ефективний прийом селекційно-технологічної оцінки якості туші у свиней/ В.Ф.Зєльдін, В.С. Козир, В.О. Удовицький, Вісник аграрної науки, 2014 - №8.-с.43-47.
 3. Зєльдін В.Ф. Оцінка продуктивності свиней зарубіжного походження/ В.Ф.Зєльдін // Вісник аграрної наукию – 2016. -№8. – С.33-37.
 4. Зельдин В.Ф. Новый подход к оценке качеств туши у свиней/ В.Ф. Зельдин, Г.А. Юдин, Ю.Н. Шавкун //Вісник аграрної науки. - 2011.- №11., С.41-45.
 5. Зєльдін В.Ф. Продуктивне довголіття свиней як фактор експлуатаційної цінності тварин/ В.Ф. Зельдін, Ю.Н. Шавкун //Вісник аграрної науки. - 2011. - №9. - С.28-29.
 6. Зєльдін В.Ф. Клініко-фізіологічний стан молодняку великої рогатої худоби під впливом паратипових факторів Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України/ В.Ф. Зєльдін, О.В. Сокрут, С.Є. Чернявський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів ДУ ІЗК НААН 25-26 травня 2016 р. – Дніпропетр: Акцент ПП, 2016.– С. 116-117.
 7. Халак В.І.Лінійна оцінка ознак розвитку молодняку свиней та їх зв'язок з м’ясними властивостями/ В.І. Халак, В.Ф. Зєльдін, В.О., Гравченко, П.Т. Чегорка П.Т// Вісник аграрної науки. – 2016. - № 2. - С.21-24.
 8. Зєльдін В.Ф. Cелекційна оцінка продуктивності свиней зарубіжного проходження Сучасний стан, проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва/ В.Ф. Зєльдін, П.Т. Чегорка // Матеріали регіональної науково-практичної конференції – Дніпро, 2016.– С. 13-14.
 9. Зєльдін В.Ф. Оцінка продуктивності свиней зарубіжного походження/ В.Ф. Зельдін // Вісник аграрної науки. – 2016. - № 8. – С.33-37.
 10. Зєльдін В.Ф., Логвіненко В.І., Зельдіна Ю.С.Вплив генотипу свиней на швидкість росту та їх м’ясну продуктивність/ В.Ф. Зєльдін, В.І. Логвіненко, Ю.С. Зельдіна // Бюлетень Державної установи Інститут зернових культур НААН України. – Дніпро, 2015.– № 9.– С. 124-128.
 11. Зєльдін В.Ф., Чернявський С.Є. Порівняльна характеристика різних методів оцінки племінної цінності в свиней/ В.Ф. Зєльдін, С.Є. Чернявський // Бюлетень Державної установи Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Дніпропетровськ, 2016.– № 10.– С. 152-154.

Загальна кількість наукових праць – 86