ГоловнаЛабораторія тваринництваСклад лабораторіїСокрут Олександр Володимирович

Сокрут Олександр Володимирович

Сокрут Олександр Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник.

РЕЗЮМЕ

Дата народження – 31 серпня 1962 року.

Освіта – вища (Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, 1984 р)

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «М’ясна продуктивність бугайців при відгодівлі під впливом штучної аероіонізації».

Напрями наукових досліджень:

 • дослідження впливу штучної аероіонізації на мікроклімат тваринницьких приміщень та продуктивні якості молодняку великої рогатої худоби;
 • дослідження використання альтернативних джерел енергії для енергозабезпечення технологічних процесів тваринницьких ферм з метою підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва;
 • дослідження закономірностей спадковості та мінливості цінних біологічних ознак сірої української породи великої рогатої худоби за дії природного та штучного добору.
Контактна інформація: izkzoo3337@gmail.com

Основні наукові публікації:

 1. Сокрут О.В. Аероіонізація і якість м’яса/ Сокрут О.В. // Харчова і переробна промисловість. – 1991. – №4. – С.14.
 2. Сокрут О.В. Аероіонізація: ріст та відгодівельні якості бугаїців/ О.В. Сокрут // Тваринництво України. – 1991. – №5. – С.17-18.
 3. Сокрут А.В. Временне рекомендации по искусственной аероионизации и ее использование при откорме молодняка крупного рогатого скота/ А.В. Сокрут, А.Г. Тимченко, В.С. Козырь – К., 1991. – 14 с.
 4. Промышленное скрещивание свиней и гетерозис/ Герасимов В.И., Пронь Е.В., Жерноклеев Н.Н., Сокрут В.И., Сокрут А.В. // Новітні технології в тваринництві: Мат. ІХ (XXІІ) науково-вироб.конф. 23.03.2004 / ІТЦР УААН, ДДАУ. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 138-141.
 5. Влияние межпородного скрещивания свиней на развитие и функцию щитовидной железы/ Пронь Е.В., Жерноклеев Н.Н., Герасимов В.И.,Сокрут В.И., Сокрут А.В. // Наукове забезпечення свинарства в сучасних умовах: Мат. 13-ї (24) всеукр.науково-практ.конф. 23.03.2004 / ІТЦР УААН, ДДАУ. – Дніпропетровськ: ВКФ Оксамит-Текс, 2004. – С.23-28.
 6. Біогазоенергетика на органічних відходах: метод.рек./ Козирь В.С.,Сокрут О.В., Філяк М.М., Коровніков Г.Б., Зайцев В.Г., Чернявський С.Є., Левченко В.І.; УААН, ІТЦР. – Дніпропетровськ : Деліта, 2009. – 24 с.
 7. Біогаз – джерело альтернативної енергії/ Козирь В.С., Рубан С.Ю., Сокрут О.В., Олійник С.О., Філяк М.М., Коровніков Г.Б., Чернявський С.Є., Зайцев В.Г. Під ред.. Козиря В.С. – Дніпропетровськ : Деліта, 2009. – 135 с.
 8. Сокрут О. Біогаз для тваринницьких ферм/ О. Сокрут, С. Чернявський // Аграрний тиждень. – Київ, 2015. – № 10. – С. 70-71.
 9. Зєльдін В.Ф. Клініко-фізіологічний стан молодняку великої рогатої худоби під впливом паратипових факторів Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України/ В.Ф. Зєльдін, О.В. Сокрут, С.Є. Чернявський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів ДУ ІЗК НААН 25-26 травня 2016 р. – Дніпропетр: Акцент ПП, 2016.– С. 116-117.

Загальна кількість наукових праць – 75