ГоловнаЛабораторія тваринництваСклад лабораторіїПлис В’ячеслав Миколайович

Плис В’ячеслав Миколайович

Плис В’ячеслав Миколайович, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія, провідний науковий співробітник лабораторії тваринництва.

РЕЗЮМЕ

Дата народження – 18 вересня 1974 року.

Освіта – вища (Дніпропетровський державний аграрний університет, 2000 р.)

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук наук: «Епізоотологічний моніторинг пастерельозу (холери) птиці та удосконалення діагностики».

Напрями наукових досліджень:

 • дослідження показників росту та розвитку молодняку свиней універсального напрямку продуктивності;
 • вивчення епізоотичної ситуації щодо пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання в Україні серед сприйнятливого сільськогосподарського птахопоголів'я, диких перелітних, синантропних та декоративних птахів;
 • вивчити і проаналізувати клінічні ознаки, патолого-анатомічні і пато-гістологічні зміни за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці при надгострому, гострому, підгострому та хронічному перебігу.
Контактна інформація: izkzoo3337@gmail.com

Основні наукові публікації:

 1. Плис В.М. Отримання гіперімунної сироватки крові для виготовлення антигену антитільного еритроцитарного щодо діагностики пастерельозу (холери) птиці в реакції непрямої гемаглютинації/ В.М. Плис, Б.Т. Стегній // Ветеринарна медицина Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Х. – № 96, 2012. – С. 168 – 169.
 2. Плис В.М. Епізоотологічний моніторинг пастерельозу (холери) птиці в птахогосподарствах, приватному секторі, серед диких перелітних і синантропних птахів/ В.М. Плис // Ветеринарна медицина Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Х. – № 97, 2013. – С. 222-224.
 3. Плис В.М. Вплив фіксуючих речовин на еритроцити при виготовленні антигену антитільного еритроцитарного/ В.М. Плис // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми – № 2 (32), 2013. – С. 120-123.
 4. Плис В.М. Аналіз впливу якості кормів на фізіологічний стан високопродуктивних кросів птиці у Дніпропетровському регіоні/ В.М. Плис, Т.В. Колбасіна, Г.Н. Мартиненко, Л.С. Короленко // Ветеринарна медицина Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Х. – № 97, 2013. – С. 464-466.
 5. Плис В.М. Вплив різних концентрацій таніну на фіксовані еритроцити при виготовленні антигену антитільного еритроцитарного ― складового компоненту набору для прижиттєвої діагностики пастерельозу (холери) птиці/ В.М. Плис // Збірник наукових праць Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Х. – № 27, частина 2, ветеринарні науки, 2013. – С. 166-169.
 6. Плис В.М. Гемофільоз - небезпечне захворювання курей/ В.М. Плис, Т.В. Колбасіна, Л.С. Короленко // Ветеринарна медицина України. – К. – № 4 (218), 2014. – С. 8-10.
 7. Плис В.М. Імунологічний моніторинг пастерельозу (холери) птиці в Дніпропетровському регіоні/ В.М. Плис // Збірник наукових праць Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини випуск. – Х. – № 28, частина 2, ветеринарні науки, 2014. – С. 585-588.
 8. Розробка та апробація в Україні «Набору для діагностики пастерельозу (холери) птиці в реакції непрямої гемаглютинації (РНГА)»/ [В.М. Плис, Т.В. Колбасіна, Б.Т. Стегній, О.В. Обуховська, В.О. Ушкалов, О.Ф. Блоцька, Л.М. Виговська, Л.С. Короленко, С.І. Вовк] // Ветеринарна медицина Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Х. – № 99, 2014. – С. 225-231.
 9. Дія антиоксидантної суміші на стійкість до окиснення м’язової тканини водоплавної птиці/ [В.М. Плис, Г.Н. Мартиненко, А.С. Чухлебова, Т.В. Колбасіна] // Ветеринарна медицина Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Х. – № 98, 2014. – С. 128-130.
 10. Плис В.М. Епізоотологічний моніторинг, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни за пастерельозу (холери) птиці в асоціаціях з деякими інфекційними та інвазійними захворюваннями/ В.М. Плис, Т.І. Фотіна // Вісник сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина». – Суми – № 6 (35), 2014. – С. 110-118.
 11. Плис В.М. Епізоотологічний моніторинг та патологоанатомічні зміни за пастерельозу (холери) птиці в асоціації з деякими інвазіями/ В.М. Плис, Л.І. Шендрик // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів. – Серія «Ветеринарні науки» Том № 16, № 2 (59) Частина 1, 2014, – С. 262-270.
 12. Плис В.М. Патолого-анатомічні та гістологічні зміни за гемофільозу курей/ В.М. Плис, Т.В. Колбасіна, Л.С. Короленко // Ветеринарна медицина України. – К. – № 3 (229), 2015. – С. 27-28.
 13. Плис В.М. Диференційна діагностика гемофільозу курей/ В.М. Плис // Ветеринарна медицина України. – К. – № 6 (232), 2015. – С. 12-14.
 14. Плис В.М. Результати досліджень поживності та безпечності кормів для різних видів сільськогосподарської птиці/ В.М. Плис, Г.Н. Мартиненко // Ветеринарна медицина Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Х. – № 101, 2015. – С. 226-229.
 15. Плис В.М. Особливості клінічного прояву та перебігу гемофільозу у курей/ В.М. Плис // Вісник сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина». – Суми – № 1 (36), 2015. – С. 118-120.
 16. Плис В.М. Серологічний моніторинг Ньюкаслської хвороби птиці в Дніпропетровській області/ В.М. Плис // Збірник наукових праць Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини випуск. – Х. – № 30, частина 2, ветеринарні науки, 2015. – С. 186-189.
 17. Плис В.М. Ефективність застосування антибактеріальних засобів за пастерельозу (холери) птиці/ В.М. Плис // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів. – Серія «Ветеринарні науки» Том № 17, № 1 (61) Частина 1, 2015, – С. 137-143.
 18. Спосіб виділення лістерій із патологічного матеріалу/ В.М. Плис, Н.В. Біла, Т.В. Колбасіна. Патент на корисну модель № 98896 МПК (2015.01) А61D 99/00 зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2015.
 19. Плис В.М. Пастерельозно-аскаридіозне мікст захворювання птиці – проблема сьогодення (Оглядова стаття)/ В.М. Плис // Вісник сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина». – Суми – № 1 (40), 2017. – С. 102-105.
 20. Плис В.М. Патолого-анатомічні зміни за хронічного перебігу пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання птиці/ В.М. Плис // Ветеринарна медицина Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Х. – № 103, 2017. – С. 372-375.
 21. Плис В.М. Особливості клінічного прояву пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання у різних видів птиці за хронічного перебігу/ В.М. Плис // Збірник наукових праць Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини випуск. – Х. – № 34, частина 2, ветеринарні науки, 2017. – С. 256-259.
 22. Плис В.М. Симптомокомплекс за надгострого, гострого та підгострого перебігу пастерельозно-аскаридіозної асоціації у птиці різних видів/ В.М. Плис // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – Львів. – Серія «Ветеринарні науки» Том № 19, № 77, 2017. – С. – 174-178.
 23. Плис В.М. Епізоотична ситуація щодо пастерельозно-аскаридіозного мікст-захворювання птиці в Україні за 2012-2016 рр./ В.М. Плис // Біологія тварин (науковий журнал). – Львів. – Том № 19, № 2, 2017 рік, С. 101-105.
 24. Плис В.М. Патогістологічні зміни при пастерельозно-аскаридіозному мікст-захворюванні птиці за гострого та хронічного перебігу/ В.М. Плис // Науково-теоретичний збірник Вісник Житомирського агроекологічного університету. – Житомир. – Ветеринарія, № 1 (58), т. 1, 2017 р., С. 144-153.
 25. Плис В.М. Мікст пастерельозно-аскаридіозне захворювання птиці/ В.М. Плис; монографія, за ред. В.М. Плиса. – Дніпро: «Журфонд», 2017. – С. 9-19.
 26. Плис В.М. Бактеріальні хвороби птиці/ В.М. Плис, Т.І. Фотіна, Г.А. Фотіна, Т.В. Колбасіна, Л.С. Короленко; За ред. В.М. Плиса, Т.І. Фотіної. – Дніпро: «Журфонд», 2017. – С. 187-216.

Загальна кількість наукових праць – 41