ГоловнаЛабораторія тваринництваСклад лабораторіїМайстренко Анатолій Никифорович

Майстренко Анатолій Никифорович

Майстренко Анатолій Никифорович,кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

РЕЗЮМЕ

Дата народження – 11 квітня 1953 року.

Освіта – вища (Українська сільськогосподарська академії, 1987 р).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «Вплив удосконалених адресних білково-вітамінно-мінеральних кормових добавок на продуктивність і м'ясо-сальні якості свиней в умовах степу України».

Напрями наукових досліджень:

 • розроблення методів покращення повноцінності раціонів годівлі свиней за рахунок мінеральних добавок;
 • дослідження хімічного складу кормів та вміст різних фракцій протеїну і структурних вуглеводів в типових раціонах та визначення ефективності їх використання тваринами;
 • обґрунтування системи ефективного використання типових раціонів для високопродуктивних тварин на основі аналізу хімічного складу кормів в центральному Придніпров’ї України;
 • удосконалення основних нормованих параметрів годівлі високопродуктивної молочної худоби в зоні Придніпровського Степу;
 • дослідження цінних біологічних та господарсько-корисних ознак та характер їх успадкування та мінливості в локальної популяції сірої української породи;
Контактна інформація: izkzoo3337@gmail.com

Основні наукові публікації:

 1. Майстренко А. Н. Вітчизняні премікси – за гнучкою технологією/ А. Н. Майстренко // Тваринництво України. – 2006. – № 10. – С. 4–6.
 2. Майстренко А. Н. Динаміка поживності та хімічного складу основних видів кормів для свиней/ А. Н. Майстренко // Науково–технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН. – 2007. – № 95. – С. 149–154.
 3. Козирь В. С. Фізико-хімічний склад свинини, одержаної від тварин, вирощених з використанням удосконалених кормових добавок/ В. С. Козирь, В. І. Халак, А. Н. Майстренко, В. О. Гравченко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2010. – Ч. 2, Вип.1. – С. 25–31.
 4. Патент України на корисну модель № 61251 Спосіб збагачення раціонів для племінних свинок удосконаленими балансуючими кормовими добавками: МПК(2011.01) А23К 1/00/ В.С. Козирь, Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко, ІТЦР УААН. – u 2011 00201; Заявл. 05.01.2011; Опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13.
 5. Патент України на корисну модель № 47553 Установка для виготовлення біологічно повноцінних комбікормів МПК (2009) А23N 17/00/ В. С. Козирь, В. І. Левченко, А. Н. Майстренко ІТЦР УААН. – u 2009 08852; Заявл. 25.08.2009; Опубл. 10.02.2010, Бюл. № 3.
 6. Димчя Г. Г.Концептуальні принципи годівлі високопродуктивних корів в період сухостою/ Г. Г. Димчя, А. Н. Майстренко, В. І. Петренко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН, Дніпропетровськ, 2015, – №9, – С. 134–138.
 7. Димчя Г. Г. Значение отдельных фракций протеина в рационах кормления высокопродуктивных коров/ Г. Г. Димчя, А. Н. Майстренко// Материалы Международной научно-практической конференции ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» «Современные тенденции развития аграрного комплекса», – Соленое Займище, 2016. – С. 978–982.
 8. Майстренко А. Н. Вплив удосконалених балансуючих кормових добавок на продуктивність свиноматок/ А. Н. Майстренко, Г. Г. Дімчя // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України, 2015, – №9, С.– 138-143.
 9. Майстренко А. Н. Вплив різних кормових добавок на ріст та продуктивність ремонтних свинок/ А. Н. Майстренко, Г. Г. Дімчя // Науковий журнал. Зернові культури, Дніпро, 2017, том 1,№1,- С. 154-158.
 10. Патент України на корисну модель № 118781 Добавка до комбікорму для свиноматок: МПК(2017.01) А23К 50/00, А23К 50/30 (2016.01)/ А. Н. Майстренко, Г. Г. Дімчя, В. С. Козирь ІЗК НААН. – u 2017 02278; Заявл. 13.03.2017; Опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16.

Загальна кількість наукових праць – 34