ГоловнаЛабораторія тваринництваСклад лабораторіїКозир Володимир Семенович

Козир Володимир Семенович

Козир Володимир Семенович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, заслужений зоотехнік України, головний науковий співробітник лабораторії тваринництва Інституту зернових культур НААН України.

РЕЗЮМЕ

Дата народження – 03 березня 1937 року.

Освіта – вища (Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, 1959 р).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «Економічна ефективність виробництва свинини в спецгоспах».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук: ««Зоотехнічне обґрунтування інтенсифікації виробництва яловичини в степовій зоні України».

Напрями наукових досліджень:

 • Селекція і розведення великої рогатої худоби, свиней і овець, технологія виробництва тваринницької продукції (утримання, використання, годівля поголів’я), переробка молока і м’яса, організація виробництва-на фермах і комплексах, зміцнення економіки галузі.
Контактна інформація: izkzoo3337@gmail.com

Основні наукові публікації:

 1. Тимченко О.Г., Зубець М.В., Козир В.С. Підвищення м’ясної продуктивності великої рогатої худоби. – К., «Урожай», 1988. – 124 с.
 2. Тимченко О.Г., Зубець М.В., Козир В.С. М’ясне скотарство. – К. «Урожай»”, 1991. – 188 с.
 3. Козир В.С. Формування м’ясної продуктивності великої рогатої худоби. – К., «Урожай». - 1992. – 126 с.
 4. Зубець М.В., Тимченко О.Г., Козир В.С. Довідник по м’ясному скотарству. – К., «Урожай». – 1994. – 205 с.
 5. Козырь В.С., Соловьев Н.И. Мясные породы скота в Украине. – Днепропетровск, «Полиграфист». – 1997. – 325 с.
 6. Спосіб відбору молодняка великої рогатої худоби Пат. 105306 Україна, МПК (2016.01) А01К 67/00 Спосіб відбору молодняку великої рогатої худоби / заявник і патентовласник ДУ інститут сільського господарства степової зони НААН України. - №u 2015 09474; заявл. 01.10.2015; опубл 10.03.2016, Бюл № 5. Черенков А.В., Козирь В.С., Чегорка П.Т., Шабля В.П., Юрченко С.Г.
 7. Козырь В. С. Использование генофонда молочного скота в породообразовательном процессе: монография В. С. Козырь, А. Д. Геккиев. – Д., 2012. – 352 с.; ил.
 8. Козир В. С. Динаміка гематологічних показників лактуючих корів за використанням вдосконалених рецептур / В. С. Козир, К. Я. Качалова // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 4 – С. 38-42.
 9. Козирь В.С. Энергия роста бычков серой украинской породы при выращивании по разным технологиям Инновационные технологи в сельском хозяйстве, ветеренарии и пищевой промышленности: сборник научных статей в 2 Т. – Ставрополь: АҐРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2017. – Т.2. – С.231-236.
 10. Козир В.С. Стан та перспективи племінної роботи в молочному скотарстві півдня України. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво / В.С. Козир, В.П. Коваленко, А.Д. Геккієв // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Випуск 61. - Львів-Оброшино 2017. – С.159 – 172.
 11. Козир В.С. Реалізація генетичного потенціалу продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від сезону отелення в умовах степової зони / В.С. Козир // Вісник аграрної науки. – 2017. - №7. – с. 27-30.
 12. Козир В.С. Виробництво органічної яловичини у степовій зоні України Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату / В.С. Козир // Тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів 25-26 травня 2017 р. / НААН, ДУ ІЗК НААН, М-во аграр. Політики та прод. України, Укр. Ін.-т експертизи сортів рослин. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю.,2017. - С.176-179.
 13. Козир В.С. Вікова динаміка жиру-сирцю в тілі бугайців скоростиглих і довгоростучих м’ясних порід / В.С. Козир // Передгірне і гірське землеробство і тваринництво. – Вип. 60. – 2016. - С. 180-185.
 14. Козир В.С. Имунологический мониторинг микропопуляций красных пород скота на Днепропетровщине / В.С. Козир, В.П. Коваленко, А.Д. Геккієв // Науково-інформаційний вісник Херсонського державного аграрного університету. – Вип. 7. – 2016. - С. 28-34.
 15. Халак В. І. Тривалість продуктивного довголіття та рівень адаптації свиноматок універсального напрямку продуктивності / В. І. Халак, В. С. Козир, В. М. Волощук, Л. В. Засуха // Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник ІС і АПВ НААН. – Випуск 69. – Полтава, 2017. – С. 74 -82.
 16. Халак В.І. Фенотипна консолідація ознак відтворювальної здатності свиноматок різної експлуатаційної цінності/ В. І. Халак, В. С. Козир, С. Є. Чернявський, П. Т. Чегорка // Науово-інформаційний вісник біолого-технологічного факультету. – Вип.9. – Херсон: ХДАУ, ВЦ «Колос». – 2017. – С.132-136.
 17. Халак В. І. Показники продуктивності та економічна оцінка використання свиноматок різного рівня експлуатаційної цінності / В. І. Халак, В. С. Козир, В. М. Волощук // Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник ІС і АПВ НААН. – Випуск 70. – Полтава, 2017. – С. 74 - 81.
 18. Козырь В.С. Конверсия корма шаролезскими бычками по периодам выращивания / В.С. Козырь, Е.Н. Рубан // Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва. Тези міжнародної науково-практичної конференції 23 березня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Державна установа Інститут зернових культур НААН України. – Дніпропетровськ, ДДАЕУ, 2017. – С.199-202.
 19. Козырь В.С. Качество молозива и молока коров при применении усовершенствованных рецептур премиксов / В.С. Козырь // Инновационные технологи в сельском хозяйстве, ветеренарии и пищевой промышленности: сборник научных статей в 2 Т. – Ставрополь: АҐРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2017. – Т.1. – С.463-470.

Загальна кількість наукових праць – більше 750