ГоловнаЛабораторія тваринництваСклад лабораторіїДімчя Георгій Георгійович

Дімчя Георгій Георгійович

Дімчя Георгій Георгійович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник за спеціальністю 06.02.02 – «Годівля тварин і технологія кормів», провідний науковий співробітник.

РЕЗЮМЕ

Дата народження – 26 квітня 1954 року.

Освіта – вища (Українська сільськогосподарська академії, 1983 р).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «Використання медоносних бджіл для запилення соняшнику на ділянках гібридизації та нектаропродуктивність гетерозисных гібридів».

Напрями наукових досліджень:

 • дослідження хімічного складу кормів та вміст різних фракцій протеїну і структурних вуглеводів в типових раціонах та визначення ефективності їх використання тваринами;
 • обґрунтування системи ефективного використання типових раціонів для високопродуктивних тварин на основі аналізу хімічного складу кормів в центральному Придніпров’ї України;
 • удосконалення основних нормованих параметрів годівлі високопродуктивної молочної худоби в зоні Придніпровського Степу;
 • дослідження цінних біологічних та господарсько-корисних ознак та характер їх успадкування та мінливості в локальної популяції сірої української породи;
 • теоретичне обґрунтування селекційно-генетичних аспектів збереження сірої української породи в центральних районах степової зони України.
Контактна інформація: izkzoo3337@gmail.com

Основні наукові публікації:

 1. Димчя Г. Г. Опыление подсолнечника на участках гибридизации /Г. Г. Димчя // Пчеловодство. – 1988. – №1. – С. 16–17.
 2. Димчя Г. Г. Опрашване на слънчогледа/ Г. Г. Димчя // Пчеларство, София, 1988. – №4. – С. 3–4.
 3. Дімчя Г. Г. Медоносна цінність соняшника/ Г. Г. Дімчя // Український пасічник. – 1994. – №3. – С. 26–28.
 4. Димчя Г. Г. Влияние плотности и сроков опыления подсолнечника медоносными пчелами на урожайность и качество гибридных семян/ Г. Г. Димчя // Материалы Всеукраинской теоретической конференции. – Днепропетровск, 2004. – С. 49–55.
 5. Дімчя Г. Г. Запилення соняшнику бджолами – підвищена врожайність і доброякісне насіння/ Г. Г. Дімчя // Пасіка. – 2004. – №7. – С. 24–26.
 6. Димчя Г. Г. Динамика накопления питательных веществ в зеленых растениях и зерне сои различных сортов/ Г. Г. Димчя // Материалы международной научно-практической конференции – Жодино, Научно– практический центр НАН Беларуси по животноводству, 2008. – С. 186–188.
 7. Дімчя Г. Г. Мікроелементний склад фуражного зерна в різних районах Центрального Придніпров’я/ Г. Г. Дімчя // Вісник Черкаського інституту агропромислового виробництва: Міжвідомчий тематичний збірник наукових праць. – Черкаси, 2009. – Вип. 9. – С. 235–240.
 8. Дімчя Г. Г. Поголів’я скоротили, годівлю не поліпшили/ Г.Г. Дімчя // Тваринництво України. – 2009. – №5. – С. 39–42.
 9. Димчя Г. Г. Локальные особенности микроэлементного состава почв, кормов и рационов/ Г. Г. Димчя // Тезисы докл. междунар. науч. – практ. конф. (7 – 8 окт. 2010 г.), ч. 1 – Жодино: Науч. – практический центр НАН Беларуси по животноводству, 2010. – С. 215-217.
 10. Дімчя Г. Г. Норми і раціони годівлі сухостійних корів та їх удосконалення/ Г. Г. Дімчя, В. І. Петренко, А. Н. Майстренко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. –Дніпропетровськ, 2013. – №4. – С.168–173.
 11. Дімчя Г. Г. Вплив фракційного складу протеїну і вуглеводів раціону корів в першу половину лактації на конверсію енергії та протеїну в молоко/ Г. Г. Дімчя, В. І. Петренко, А. Н. Майстренко, Н. Г. Порвас, І. Л. Ситенко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України – Дніпропетровськ, 2014. – №5. – С. 148–153.
 12. Дімчя Г. Г. Удосконалені параметри годівлі сухостійних корів/ Г. Г. Дімчя, В. І. Петренко, А. Н. Майстренко // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Сучасні досягнення у тваринництві та птахівництві» Харків, 2014. – С. 57–59.
 13. Дімчя Г. Г. Ефективність використання енергії та протеїну високопродуктивними коровами в різні періоди лактації/ Г. Г. Дімчя, Петренко В.І., Майстренко А.Н., Порвас Н.Г., Ситенко І. Л. // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони, 2014. – №7 – С. 168–173.
 14. Димчя Г. Г. Конверсия энергии рациона в энергию прироста телок при разных уровнях кормления/ Г. Г. Димчя, В. І. Петренко, А. Н. Майстренко // Перспективы и достижения в производстве и переработке с/х продукции. Сборник научных статей. Ставропольский ГАУ, т. 1. – Ставрополь, 2015 – С. 278–282.
 15. Дімчя Г. Г. Концептуальні принципи годівлі високопродуктивних корів в період сухостою/ Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко., В. І. Петренко // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН, Дніпропетровськ, 2015. – №9. – С. 134–138.
 16. Дімчя Г. Г. Інтенсивне вирощування ремонтних телиць червоної молочної породи за сучасними нормами годівлі/ С. А. Михальченко, Г. Г. Дімчя // Науково-технічний бюлетень, Інститут тваринництва НААН, 2015. – №114. – С. 90–98.
 17. Димчя Г. Г. Значение отдельных фракций протеина в рационах кормления высокопродуктивных коров/ Г. Г. Димчя, А. Н. Майстренко // Материалы Международной научно-практической конференции ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» «Современные тенденции развития аграрного комплекса», – Соленое Займище, 2016. – С. 978–982.
 18. Дімчя Г. Г. Рівень протеїну в раціоні телиць та ефективність його використання/ Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко // Бюлетень Інституту зернових культур. – 2016. – №11. – С. 119–122.
 19. Дімчя Г. Г. Годівля високопродуктивних корів у період сухостою/ С. А. Михальченко, Г. Г. Дімчя // Науково-технічний бюлетень, Інститут тваринництва НААН, 2016. – №116. – С. 89–97.
 20. Дімчя Г. Г. Вплив рівня годівлі на ефективність вирощування ремонтних телиць/ Г. Г. Дімчя, А. Н. Майстренко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ДДАЕУ та ДУ ІЗК НААН «Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва» (23 березня 2017 року, м. Дніпро), 2017. – С. 23–25.

Загальна кількість наукових праць – 88