ГоловнаЛабораторія тваринництваСклад лабораторіїЧернявський Станіслав Євгенович

Чернявський Станіслав Євгенович

Чернявський Станіслав Євгенович, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник.

РЕЗЮМЕ

Дата народження – 08 квітня 1958 року.

Освіта – вища (Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, 1981 р.)

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «М’ясна продуктивність бугайців при відгодівлі під впливом штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення».

Напрями наукових досліджень:

 • дослідження впливу комплексної дії штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення на мікроклімат тваринницьких приміщень та продуктивні якості молодняку великої рогатої худоби;
 • дослідження використання альтернативних джерел енергії для енергозабезпечення технологічних процесів тваринницьких ферм з метою підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва;
 • дослідження показників росту, розвитку, відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней різних генотипів, оцінених за ДНК – маркерами.
Контактна інформація: izkzoo3337@gmail.com

Основні наукові публікації:

 1. Чернявський С.Є., Козир В.С., Сокрут О.В. Вплив аероіонізації та ультрафіолетового опромінювання на вміст поживних речовин в їстівних частинах бугайців// Тваринництво України. – 2004. – № 1–2. – C. 10-11.
 2. Чернявський С.Є., Козир В.С., Сокрут О.В. Рекомендації по використанню штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення при відгодівлі молодняка великої рогатої худоби// ІТЦР УААН. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 12.
 3. Пристрій для раннього привчання молодняку тварин до самостійного споживання рідких кормів. Патент на корисну модель, Україна, – u 200705119; Заявл. 10.05.2007; Опубл. 12.11.2007, Бюл. № 18. № 27537.
 4. Спосіб визначення жиру у молоці. Патент на корисну модель, Україна, – u 200705119; Заявл. 10.05.2007; Опубл. 12.11.2007, Бюл. № 18. № 27538.
 5. Спосіб регулювання та стабілізації кислотно-лужного балансу в біогазогенераторі. Патент на корисну модель, Україна. “Промислова власність”, 2010.– Бюл. № 23.– № 55054.
 6. Спосіб підвищення ефективності біогазових установок. Патент на корисну модель, Україна. “Промислова власність”, 2011.– Бюл. № 1.– № 56151.
 7. Козирь В.С., Сокрут О.В., Халак В.І.,Чернявський С.Є. Енергія біомаси для агропромислового комплексу. – Дніпропетровськ, ДУ ІЗК НААН: «Деліта», 2015 – 83 c.
 8. Козирь В.С., Халак В.І., Сокрут О.В., Чернявський С.Є. Ефективна система коферментації субстрату для анаеробного зброджування// Науково-практичні рекомендації.– Дніпропетровськ, ІСГСЗ НААН, 2015.– 20 c.
 9. Линник Ю.О.,Чернявський С. Є., Денисюк О. Іноваційні рішення щодо машинного доїння корів// Тваринництво України. – 2017. – № 5-6. – C. 6-11.

Загальна кількість наукових праць – 67