ГоловнаЛабораторія тваринництваСклад лабораторіїЧегорка Петро Тимофійович

Чегорка Петро Тимофійович

Чегорка Петро Тимофійович, старший науковий співробітник

РЕЗЮМЕ

Дата народження – 04 лютого 1957 року

Освіта – вища (Дніпропетровський державний університет, 1979 р)

Напрями наукових досліджень:

 • дослідження показників росту, розвитку, відгодівельних та м’ясних якостей свиней різних генотипів, оцінених за ДНК – маркерами;
 • удосконалення, розробка та впровадження інноваційних методів оцінки племінної цінності свиней різних генотипів;
 • дослідження сучасного стану біорізноманіття наземних хребетних в умовах степового Придніпров’я та розробка заходів по його збереженню;
Контактна інформація: izkzoo3337@gmail.com

Основні наукові публікації:

 1. Денисюк О. В. Залежність живої маси бичків від особливостей поведінки/ О. В. Денисюк, П. Т. Чегорка// Вклад вчених у розвиток галузі тваринництва : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 листопада 2014). – Полтава : РВВ ПДАА, 2014. – С. 77-79.
 2. Козир В. С. Особливості формування кормової поведінки у телиць української м’ясної породи/ В. С. Козир, О. В. Денисюк, П. Т. Чегорка // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2014. – № 6. – С. 150-153.
 3. Використання етологічних особливостей великої рогатої худоби при вирощуванні на м’ясо (методичні рекомендації) /Козир В. С., Денисюк О. В., Чегорка П. Т. – Д. : ДУ ІСГСЗ, 2015. – 39 с.
 4. Індексна оцінка свиней, отримана за методом BLUP (методичні рекомендації) / В. І. Халак, В. Ф. Зельдін, П. Т. Чегорка. – Д. : ДУ ІСГСЗ НААН, 2015. – 47 с.
 5. Харитонов М. М. Еколого-іригаційна оцінка якості води ріки Мокра Сура/ М. М. Харитонов, Ю. І. Грицан, П. Т. Чегорка, В. В. Дем’янов, // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів : матеріали 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції (6-9 жовтня 2015 р.). – Д., 2015. – С. 57-58.
 6. Харитонов М. М. Ефективність отримання біогазу із відходів органічного походження / М. М. Харитонов, Л. И. Катан, С. Н. Гармаш, П. Т. Чегорка// Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2015 р.). – Д. : РВВ ДДАЕУ, 2015. – С. 39-41.
 7. Халак В. И. Использование индексного телосложения свиней в селекционном процессе для повышения качества туши / В. И. Халак, В. Ф. Зельдин, В. А. Гравченко, П. Т. Чегорка// Инновации и современные технологии в сельском хозяйстве : сборник научных трудов Международной научно-практической интернет-конференции (4-5 февраля 2015 г.). – Ставрополь : Ставропольский ГАУ, 2015. – С. 44-48.
 8. Науменкова Р. Ф. Физико-химические и биологические свойства молока при разноструктурных рационах кормления коров /Р. Ф. Науменкова, Г. Г. Димчя, А. Н. Майстренко, П. Т. Чегорка// Инновации и современные технологии в сельском хозяйстве: сборник научных трудов Международной научно-практической интернет-конференции (4-5 февраля 2015 г.). – Ставрополь : Ставропольский ГАУ, 2015. – С. 232– 237.
 9. Ландшафтне та біологічне різноманіття ботанічного заказника «Балка Житлова»/Б. О. Барановський, І. В. Іванько, Л. О. Кармизова, П.Т. Чегорка, В. В. Дем’янов // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 9. – С. 109-114.
 10. Халак В. І.Свинарство Наддніпрянщини в кінці ХІХ – на початку ХХ століття/ В. І. Халак, П.Т. Чегорка// Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – Д., 2015. – № 9. – С. 143-147.
 11. Пат. 105306 Україна, МПК (2016.01) А01К 67/00 Спосіб відбору молодняку великої рогатої худоби / А. В. Черенков, В. С. Козирь, О. В. Денисюк, П. Т. Чегорка, В. П. Шабля, С. Г. Юрченко; заявник і власник патенту Державна установа Інститут сільського господарства степової зони НААН України. – № u201509474;
 12. Зельдін В. Ф. Якість сперми плідників різних генотипів/ В. Ф. Зєльдін, С. Є. Чернявський, П. Т. Чегорка// Актуальні проблеми агропромислового виробництва України: матеріали Bсеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (16 листопада 2016р.). – Львів-Оброшино, 2016. – С. 20-21.
 13. Козир В. С. Ваговий ріст бичків залежно від етологічних особливостей/ В. С. Козир, О. В. Денисюк, П. Т. Чегорка// Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. – 2016. – № 10. – С. 142-148.

Загальна кількість наукових праць – 93